Papillomavírus mirigy homme

papillomavírus mirigy homme

Révai Nagy Lexikona, Előbbiek­hez tartoznak a H. Ezek vérzéseket okozhatnak, melyek néha életveszélyesek; ha a hólyagszája­dékon, vagy ehhez közel ülnek, vizelési zavaro­kat, húgyrekedést stb.

Ez vagy a hólyag megnyitása út­ján történik, az ú. E szemölcsképződ­mények nem egy esetben válnak rosszindulatú da­ganatokká, amidőn a papilloma helyébe a rákos daganat a carcinoma lép.

Papilloma otthoni kezelese

Ezek gyógyítása csak boható műtét útján sikerül, ha elég korán jutnak a betegek a sebészhez ; de még beható műtét után is gyakoriak a recidivák. Ha ez beáll, vagy az eset már nem operálható, a beteg nagy kínok kö­zött, üszkös hólyaglobban és ennek következmé­nyeiben pusztul el. Húgyhólyagfisztula, 1. Húgyhólyaggörcs, 1. Húgyhólyaghurut, hú yhól.

papillomavírus mirigy homme

Férfiaknál leginkább a húgycső hátsó ré­szének és az ahhoz tartozó nagy mirigynek meg­betegedéséhez társul, a vesemedence és a vese ge­nyes bántalmai aránylag ritkábban tartják fenn.

Nőknél pedig igen gyakori a vesemedencemeg­betegedés által előidézőit hólyaghurut. A hólyag­hurut lehet heveny v.

A heveny hólyaghurut tünetei: gyakori, fájdalmas vizelés, sütés vagy vérzés a vizelés végén; a vizelet vagy csak za­varos, vagy genyes, v.

A heveny H. Fenn­tarthatják ezenkívül a hólyaghurutot húgykövek, hólyagdaganatok, prostatadaganatok, húgyeső­szükület papillomavírus mirigy homme.

Az időnként visszatérő hólyaghurut okai pedig nőknél a vesemedencegyuladás, férfiaknál pedig a prostata és ondóhólyag idült fertőző bántalmainak kiújutásai, mikor is az e helyen fellobbanó gyula­dás termékeivel a baktériumok is ismét nagyobb mennyiségben jutnak a húgyhólyagba.

Az idült hólyaghurut véglegesen csak a fenntartó ok meg­szüntetésével gyógyul.

Javulást részben gyógy­szeres belső kezelés útján, részben hólyagmosások útján lehet elérni. Húgyhólyaghüdés a.

papillomavírus mirigy homme

Húgyhólyagkő calculus vesicae urinariaeI. Húgyhólyagköbetegség hthiasis vesv'ae. Ámbár csak aránylag ritkán, fejlődik magában a húgyhólyagban a kő, mégis ez az alakja a húgy­kőnek a leggyakoribb, mert a veséből idekerült apró és apróbb kőkópződmónyek e helyen, főleg férfiakban, érik el azon nagyságot, melynél fogva már tüneteket okoznak és á beteget az orvoshoz viszik.

Minemüségüket illetőleg 1. Na­gyobb statisztikai kimutatásokból kiderült, hogy a fiatalkorúak {1—16 évig és a es éveken fe­lül állók között oszlanak meg a húgyhólyag­kőben szenvedők. Egyes vidékeken különösen gyakori a H. Alakjuk szerint az urátkövek sima felü­letűek, tojásalakuak és színük a világossárgától sötétbarnáig, nagyságuk pedig homokszemtől térfi­ökölnyiig változik, metszetükön majdnem Bzabá­lyos koncentrikus rétegzettséget lehet felismerni. Az oxálsavas kövek ritkán érik el a galambtojás nagyságát, felületük egyenetlen, szederszerü, sőt néha tüskés, metszetükön zegzugos réteges raj­zolat látható.

A foszfátkövek fehéresszürkék, kissé érdes tapintatuak, porhanyóak, alakjuk csak rit­kán kerek, metszetükön is csak ritkán lehet sza­bályos rétegeket felismerni, közepükben gyakran aludt vért, apró idegen testeket vagy pl.

Az igen ritka cystinkövek sárgás­barnák, viaszkos fényűek, felületük szemcsés, az indigokövek kókesfeketék, a xanthinkövek hal­ványsárgák.

A kövek igen ritkán egyneműek, rétegeik gyakran a különféle kőképző anyagok­ból állanak; ezt az ú. A kő magját rendesen urát vagy oxalát alkotják, a másodla­gos rétegek igen gyakran foszfátokból állanak; ritkábban látni urátokat a foszfátok fölé rakódni.

papillomavírus mirigy homme

A különböző kőképző anyagokat természetes vegyi vizsgálattal lehet megállapítani. Az egyes kövek rendesen szabályos alakúak, mely papillomavírus mirigy homme kő­képző szerint változik, többes kövek esetén gyak­ran egymáson csiszolódva, poliedrikus alakúak, leginkább a foszfátok. A kövek lehetnek szaba­dok, a hólyagban jól mozgathatók, vagy rögzí­tettek, a hólyag falához hozzánőttek pl. E tünetek azonban nem mindenkor annyira jellemzők, hogy a hólyagkőbetegség kórisméjét belőlük meg le­hetne tenni.

Erre szükséges a vizsgálati lelet. Ezen vizsgálat végrehajtására szolgálnak: a vég­bélen vagy hüvelyen át való kitapintás, főleg gyermekeknél ós nőknél, a szonda vizsgálat, a hólyagtükri vizsgálat és vógíil a Röntgensugaras fényképezés. Belső gyógyszereléssel, ásványvizek itatásával, oldószereknek a hólyagba való fecs­kendezése által, elektrolízis útján stb.

Ez csak mechanikai művi úton lehetséges és pe­dig vagy aspiráció 1- Katéter útján, vagy húgy­kőmorzsolás vagy húgykőmetszés útján.

Olvassa el is