Elterjedt homokkő

elterjedt homokkő

A késő-kiscelli 31 millió év korú Hárshegyi Homokkőnek két kifejlődése ismert: típusos változata erősen kovásodott, kalcedon-telérekkel átjárt, melynek elterjedése a Budai-vonal menti néhány kilométer széles sávra korlátozódik. A formáció nem típusos kifejlődése alig, vagy egyáltalán nem kovásodott. Munkánk során a típusos kifejlődésű homokkövet ért hidrotermális képződményeket vizsgáltuk hat budai-hegységi területen.

elterjedt homokkő

Ásványtani- kőzettani- és szerkezetföldtani vizsgálatokat végeztünk, melyek alapján két hidrotermális eseményt különítettünk el. Az első esemény a homokkő korai kovás cementációját, valamint kalcedonrezetet eredményezett, melyhez egyéb ásványfázisok is kapcsolódnak pirit, kalkopirit, illit.

A második esemény baritereket hozott létre.

elterjedt homokkő

A különböző erezetek irányai által meghatározott paleo-feszültségirányok jól illeszkednek a terület korábban meghatározott tektonikai modelljébe, és ezáltal a kovásodáshoz kapcsolódó esemény késő-kiscelli, míg a fiatalabb folyamat, a baritosodás kora- középső-miocén korú.

Az idősebb folyamat a paleogén korú, míg a fiatalabb a kora-miocén korú vulkanizmussal hozható összefüggésbe.

elterjedt homokkő

A baritteléreken végzett fluidzárvány-vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy folyamatos kristályosodás közben elterjedt homokkő anyaoldatban töményedés és hűlés ment végbe, mely a magmatizmus által felhevített meteorikus oldatok és az üledékes rétegsor mélyebb részeiből feláramló fluidumok keveredésére utal.

Olvassa el is