Vestibularis papillae eltávolítás, Idegsebészet - Vestibularis schwannoma - MeRSZ

vestibularis papillae eltávolítás

vestibularis papillae eltávolítás

A recessio teljes fedése csak Miller I. Bár számos különböző műtéttechnikát dolgoztak ki, jelentős részük a korlátozott indikációs terület, vagy technikai nehézségek miatt visszaszorult a gyakorlatban.

A jelenleg általánosan használt műtéttechnikák a coronalisan elcsúsztatott lebenyes műtét kötőszöveti graft átültetéssel, vagy a nélkül és a subepithelialis kötőszöveti graft átültetéssel kombinált alagút tunnel technika. Mindkét technika alkalmas Miller I.

vestibularis papillae eltávolítás

Coronalisan elcsúsztatott lebeny technika Változó vastagságú lebenyt preparálunk félvastag — teljes vastag — félvastag a papilla bázisától apicalis irányban, egy fog esetén verticalis segédmetszéssel, többszörös recessio esetén a nélkül.

A lebeny szélét a zománc-cement határra helyezve a deepithelizált papillákhoz rögzítjük varratokkal. A preparálást a mucogingivalis határon túl kell kiterjeszteni, hogy a lebeny megfelelően mobilizálható legyen.

vestibularis papillae eltávolítás

A palatumból vett szabad kötőszöveti graftot az alagútba vezetjük, majd az ínyszélt a zománc-cement határ felett suturákkal rögzítjük.

Frenulectomia A frenulum teljes kimetszését követően a sebszéleket varratokkal egyesítjük.

vestibularis papillae eltávolítás

Szükség esetén kiegészíthető kötőszöveti graft átültetésével is. Amennyiben ez 5 mm-nél nagyobb, a nem megfelelő vérellátás miatt tartós augmentáció nehezen érhető el.

A koponya, a gerinc és az agyidegek A koponya vizsgálata A hajas fejbőrt ujjainkkal megtapintva heget, dudort, impressiót keresünk. A koponyacsontokat középső ujjunkkal a boltozaton végighaladva kopogtatjuk. Koponyatörés esetén a két oldalon eltérő magasságú kopogtatási hang, ritkán repedt fazék zörej crack pot sign jelentkezik, hasonlóan ahhoz, amit hydrocephalusokban a varratok szétválása miatt észlelünk. A koponya fejlődési variációinak leírása a képalkotó módszerek elterjedése után vesztett korábbi jelentőségéből. A feltűnő eltéréseket le kell jegyezni, úm.

A papilla augmentációja a legkiszámíthatóbb módon, kötőszöveti graft átültetésével vestibularis papillae eltávolítás alagúttechnikával érhető el Azzi-technika. Sebészi koronahosszabbítás Amennyiben a fog klinikai koronájának magassága nem elegendő resturátumok retenciójának biztosítására, vagy a restaurátum széli záródási vonalának elhelyezkedése a biológiai szélesség károsodásával járna, vagy a klinikai korona rövidsége esztétikai problémát okoz, indikált a korona sebészi meghosszabbítása. A fogatlan gerinc deformitásai Seibert szerint osztályozhatók: I.

vestibularis papillae eltávolítás

Nagymértékű defektusok előrehaladott class I.

Olvassa el is