Genetikai vagy életmódbeli rák

genetikai vagy életmódbeli rák

Új gén a rákgyógyítás célkeresztjében A philadelphiai Wistar Institute — ami az USA első független, nonprofit biomedikális kutatóközpontjaként alakult ben — kutatói rájöttek, hogy a p53 gén egyes tumorszuppresszor funkciói a telomerákon keresztül érvényesülnek.

genetikai vagy életmódbeli rák a rák fogyatékosság

Az intézet génexpressziós és —regulációs programját vezetőPaul Lieberman ésmunkatársai a European Molecular Biology Organizationfolyóiratában tették közzé eredményeiket Subtelomeric p53 binding prevents accumulation of DNA damage at human telomeres. Mint közleményükben a kutatók írjákha a rák és a gének összefüggéseit nézzük, nincs olyan gén, amelyet alaposabban tanulmányoztak volna, mint a p53, amiről ennek során kiderült, hogy valójában nem kisebb a feladata: genomunk integritását szabályozza.

Egy gén előre jelezheti a vastagbélrák kiújulását A Dr.

A rákok több mint fele esetében találtak eddig a pat érintő mutációkat, azaz a legtöbb tumor kifejlődéséhez és terjedéséhez az is szükséges, hogy a p53 működése hibás legyen. A p53 azonban nem egyedül felelős a genetikai információ védelméért, hasonló szerepük van a telomeráknak is.

genetikai vagy életmódbeli rák paraziták megelőzése emberben

Mindazonáltal eddig még nem sikerült leírni, hogy van-e, és ha igen, mi a kapcsolat a p53 és a telomerák DNS-védő funkciója között. A Wistar kutatói most feltárták: a p53 arra is képes, hogy megakadályozza a DNS-hibák kialakulását és akkumulációját a telomerák területén.

genetikai vagy életmódbeli rák nemathelminthes szaporodik pada

Azt eddig is tudtuk, hogy a sejtet érő stressz következtében kialakuló DNS-sérülés után a p53 részt vesz a sejtciklust szabályozó és az apoptózist indukáló gének átíródásának beindításában, és korábbi tanulmányok azt is kimutatták, hogy a p53 fehérje a genom számos helyére képes kapcsolódni ezek között több olyan kötőhely  is van, amely nem vesz részt az említett szabályozó gének aktiválásábantovábbá a p53 fehérje maga is sok különböző kötőhellyel rendelkezik.

Mivel a p53 és a telomerák egyaránt védik a genomot, Lieberman és munkatársai azt akarták megvizsgálni, hogy vannak-e a tumorszuppresszor fehérjének olyan kötőhelyei, amelyek a telomerákkal állnak kapcsolatban.

A kutatók ezért genetikai vagy életmódbeli rák proteinek és a DNS közötti genetikai vagy életmódbeli rák vizsgálatát lehetővé tevő ChIP-szekvenáló technika használatával azonosították a telomerák azon helyeit, amelyek képesek pat megkötni, és kiderítették, hogy a kötődés következtében a p53 megakadályoz egy speciális fajta hiszton-modifikációt a gamma-H2AX nevű módosulás nagy mennyiségben akkor következik be, amikor a DNS-spirál mindkét szála el van törve.

Ha hosszabb ideig is fennáll ez a hiszton-modifikáció, az azzal jár, hogy a DNS-szál törését a sejt nem tudja kijavítani, azaz a modifikáció megakadályozása a DNS védelmét eredményezi.

Cím: Szeged, Izabella u. Adattovábbítás harmadik fél részére Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Adatbiztonsági intézkedések Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Mint kiderült, ezen kívül a p53 arra is képes, hogy megakadályozza a telomerák DNS-ének degradációját, azaz, mint Lieberman megjegyzi: a p53 által végrehajtott hiszton-modifikáció és a DNS-javító működés serkentése együttesen eredményezi a genom integritásának megőrzését. A különböző mértékű dohányzás következtében pl.

Mint a tanulmány vezető szerzője, Lindsey Torre megállapítja: a genetikai eltéréseken kívül az életmódbeli különbségek nagyban hozzájárulnak a különböző eredetű populációk körében megfigyelt hatalmas incidencia-beli különbségekért.

genetikai vagy életmódbeli rák bélférgek terjednek

Olvassa el is