Pusztítsd el a gyöngyöt

Pusztítsd el az elmét! - Spirituális VERS - Szvámí Sivánanda - Jóga-sziget

Itt a tavasz: március, április; fölnyílnak az égi csatornák s fekete záporok zuhognak fekete földeken által: fekete záporok, és mintha monotón fekete kopogásukkal a lelkek láthatatlan zenéjét dobolnák, dobolnák, dobolnák millió és millió láthatatlan dobverővel, oly puhán, oly távolian, mint ahogy a napfény kopog a csukott pillákon, vagy a szerelem zsong a szivekben.

pusztítsd el a gyöngyöt

Fekete záporok… Oly édes, langyos zubogás, zuhogás az egész végtelen ucca, melyen végig kell mennem, hogy hazaérjek, oly ringató zubogás, zuhogás, locspocs, parányi csengők lármás muzsikája, oly édes, szapora csilingelés, hogy egészen elszórakoztat és már nem is gondolok arra, hogy csontjaim mennyire fájnak és hogy holnapután esetleg nem lesz mit enni.

Csak baktatok, baktatok, akarat és gondolkozás nélkül, nem unatkozva, hanem még az unalomra is érzéktelenül, — Ó édes állati érzéketlenség!

Legutóbbi bejegyzések

És hull, hull az eső, paskolva a lehúzott vasredőnyöket; pattognak a bádogcsatornák és zúgnak a tátotttorkú kanálisok; kalapom férgek, mint a betegség tünetei nyakamba csurog a víz; nem baj!

Halkan dudorászok versenyt a zuhogással: Zápor, zápor, éji zápor, márciusi zápor… Mintha egy ködóriás lépkedne el a házak felett!

pusztítsd el a gyöngyöt

Váratlan szélroham. Aztán csönd.

pusztítsd el a gyöngyöt

Csak a zápor beszélget önmagával. És eszembe jut egy kép: milyen megbékítő, mily emberfölöttien nyugalmas lehet most kettesben, éjbetárt ablak mögött ülni, és hallgatni, hallgatni, — a villany lecsavarva — hogy zuhog a fekete éjszakai zápor.

Hogy zuhog!

pusztítsd el a gyöngyöt

Igy zuhog most a pályaudvarokon is, a külvárosokon, ruganyos mezőkön, szántóföldeken, tavakon, nádasokon, csakhogy még ezerszer édesebben és puhábban, mint e kormos falak között! Igy zuhog most az összeboruló erdők fekete boltozatán, kivájja a szakadékok köveit a vén és haldokló tölgyek gyökerei alól, így vonul tovább apró idegen falvakon és rengeteg városokon át, ahol tompa méltóságban ragyognak a bazalt és ében palotasorok és a járdák pocsolyáit aranytükrökké csiszolják az ívlámpák füzérei, így vonul tovább a déli narancsligetek és óceánok felé a zápor, az éjszakai zápor, hogy sötét zenéje elöntse a szigeteket, az ijedten tülkölő hajókat és a rőtszemű világítótornyokat, így száll, száll tovább, így száll, száll, száll tovább pusztítsd el a gyöngyöt végtelenbe az eső, így száll, száll véle a lelkem is, túl minden földi nyomorúságon, föl, föl a kimondhatatlan magasságokba, ahol szétteregetve csillogó, vízszintes síkjaikat végtelen, visszhangzó, iszonyú, fekete éjszakában, végtelen, visszhangzó, iszonyú, fekete boltozatokról győzelmes záporok zuhognak végtelen időkön át!

Olvassa el is